ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  κλικ στις εικόνες και τους συνδέσμους

Ο Παρθενώνας στην επικαιρότητα: Photoblog
"Pick your Parthenon" - 1241 εικόνες του Παρθενώνα: FotoSearch 

Projects (κλικ στις εικόνες)
  
 Blogs

 Βιβλιογραφία (Βιβλία). Τα links οδηγούν σε βιβλιογραφικές πληροφορίες.Βιβλιογραφία (Άρθρα). Τα links οδηγούν κατευθείαν στα κείμενα.


Blogs & Net-talk. Τα links οδηγούν κατευθείαν στα κείμενα.

  • 1668: The Parthenon as Monster Manual
http://archaeopop.blogspot.com/2010/03/parthenon-1668.html
    Christos Chrissopoulos's Facebook profile BLOG BLOG
    Creative Commons License